Het idee voor dit boek is ontstaan vanuit De Durfplaats Campus als denktank voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Nieuwe vormen van luchtvaart nemen daarin een belangrijke plaats in. Gekozen is voor een behandeling in twee thema’s. Deel 1 behandelt de toekomst van drones in meer algemene zin. Deel 2 is toegespitst op toepassingen in de medische logistiek. Meerdere invalshoeken zullen ongetwijfeld volgen. Lees meer
Zicht op drones - een nieuw era in de luchtvaart
Uitreiking van het eerste exemplaar op 11 februari 2022 aan Michiel van Dorst (rechts) , CEO en bestuursvoorzitter van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) door marc Smeulers, directeur van de Durfplaats.