Zicht op drones - een nieuw era in de luchtvaart
Uitreiking van het eerste exemplaar aan Michiel van Dorst, CEO.Bestuursvoorzitter van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op 11 februari 2022
Van links naar rechts Marc Smeulers en Michiel van Dorst
Van links naar rechts Arnold Rossing, Marc Smeulers, Michiel van Dorst en Christiaan Lubbers
Van links naar rechts Marc Smeulers, Michiel van Dorst en Ronald Schnitker