‘Medische drones kunnen levensreddend zijn en dat op een duurzame manier. Een veilige en ongestoorde vluchtuitvoering met een medische drone lijkt praktisch alleen mogelijk als een dergelijke vlucht wordt uitgevoerd binnen een voor medisch vervoer gereserveerd luchtruim.’ ‘Mijn droom is een volledige geïntegreerde zorgketen van medische handelingen die efficiënter en veiliger zal zijn door integratie van autonome drone.’ ‘Ik verwacht veel van de drone als nieuwe assistent van de dokter. Verschillende benodigde technologieën komen voorhanden die voor een logistieke omwenteling zullen zorgen.’ ‘Vervoer van wees- en gepersonaliseerde geneesmiddelen met elektrisch of met waterstof aangestuurde drones biedt ook een interessant toekomstperspectief voor het verminderen van de CO2 footprint van de farmaceutische en biotechindustrie.’ ‘Belangrijke randvoorwaarden voor het gebruik van medische drones zijn veiligheid, duurzaamheid, voorspelbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Aan deze voorwaarden moet worden voldaan voordat de toepassing van drones in de medische arena op brede schaal mogelijk zal worden.’ ‘Een goed ontworpen spel voor medisch dronegebruik zal een magische cirkel bieden aan de deelnemers waarin zij zich een voorstelling kunnen maken van een situatie waarin drones worden ontwikkeld voor of al worden toegepast in de medische zorg.’ ‘De toegevoegde waarde van drones voor hulpdiensten en in de gezondheidszorg zal groot kunnen zijn. De privacy en de veiligheidsbeleving van burgers zijn daarbij van groot belang voor maatschappelijk draagvlak.’ Uitreiking 1e exemplaar
Zicht op drones - een nieuw era in de luchtvaart
Een aantal citaten over toepassing van drones in de medische logistiek (deel 2)